Epigenetik seminar

Det er igen blevet tid til et seminar, som tydeligvis er blevet forsømt de sidste par måneder. Emnet er epigenetik, som kan forklares som følger: “Hvordan miljøfaktorer påvirker genernes aktivitet.” (Forklaring af begrebet, kilde fra det føderale miljøagentur)
Emnet var særligt interessant, og seminaret var meget velbesøgt med 96 deltagere. Det er fantastisk, hvis du kan diskutere dette emne med forskellige opdrættere i det islandske hundesamfund efter seminaret.